Chơi game đánh bài với lũ bạn thân

Ngọc Lâm lờ đi như chẳng nghe tiếng.
Vi Tiểu Bảo miệng cười ha ha chơi game đánh bài khoa chân bước qua cánh cửa.
Hành Si lại dặn với:

– Ngươi về dặn với chủ: Dù mẫu thân y có chuyện lầm đánh bài online  lỏi thì vẫn là mẫu thân. Y chẳng được vô lễ và nhất là chẳng được đem lòng hận thù.
Vi Tiểu Bảo đáp lại một tiếng dạ.
Nhưng hắn lại tự nhủ:
– Ta ngu gì mà chuyển câu này chơi game đánh bài tới tai tiểu Hoàng thượng.

Vi Tiểu Bảo về tới chùa Linh Cảnh, chốt cửa phòng lại rút bao ra coi thì quả thực bên trong chứa bộ Tứ thập nhị kinh chương nhưng quyển này bọc bài chơi game đánh bài bằng vải màu vàng.
Hắn nghĩ về những lời dặn của Hành Si, nhận thấy có những chi tiết hợp lý với những lời của Đào Chi Hàn.

Hắn tự nhủ:
– Hành Si nói: Nếu các họ trong thiên hạ mà muốn chúng ta rời đi thì lúc trước ta ở đâu tới lại trở về chỗ đó. Người Mãn Châu từ chỗ quan ải vào Trung Nguyên mà họ trở về chỗ cũ game bài online chắc là về bên kia của quan ải.
Vi Tiểu Bảo sờ vào cái bao nhỏ nói thầm:

Mậu binh online trong tám bộ mậu binh

Mậu binh online trong tám bộ mậu binh

– Người Mãn Châu trở về bên kia quan ải rồi, chắc có thể mậu binh online trông vào cái bao nhỏ để độ nhật.
Hắn liền tự nhủ:
– Lão Hoàng gia sai ta chuyển cái bao đó cho Tiểu Hoàng thượng. Vậy ta có nên giao cho y chăng? Trong tay ta đã sẵn có sáu bộ Tứ thập nhị kinh chương, nay có thêm bộ này nữa là bảy. Trong số tám bộ, mình chỉ còn thiếu một. Giả sử ta giao bộ này thì e rằng có còn sáu bộ kia game bài mậu binh cũng bằng thừa.

Hắn ngẫm nghĩ tiếp:
– Theo như lão Hoàng gia thì dù Tiểu Hoàng thượng có lên Ngũ Dài Sơn cũng chẳng cho thấy mặt. Như thế chẳng khác gì lão dã chết rồi, làm sao tìm đâu ra đối chứng? game bài mậu binh Đó là đồ biếu người ta đưa tới tận nhà, mình chẳng nuốt trôi thì có tội với tổ tông nhà họ Vi.

Nhưng hắn nghĩ đến tiểu Hoàng thượng hết lòng tin cậy chơi bài mậu binh online  nhưng mình nuốt pho kinh này thì có lỗi với bằng hữu. Trong lòng hắn chẳng khỏi áy náy chút.
Sau hắn tự an ủi:
– Ta mà chẳng sai Song Nhi cứu thoát lão Hoàng gia hẳn lão bị bọn lạt ma của Tây Tạng bắt đem đi rồi và tất nhiên pho kinh này bị chúng cướp mất. Như vậy đánh bài mậu binh online không có khác gì ta cướp lại quyển sách từ tay bọn lạt ma, chẳng có gì đáng thẹn với Tiểu Hoàng thượng.

Vi Tiểu Bảo nghĩ đến việc chơi news.23zdo

Vi Tiểu Bảo nghĩ đến việc chơi news.23zdo.club

Nói cách khác thì lão Hoàng gia cám ơn cứu mạng cho tặng ta pho sách cũng chưa đủ xứng đáng. Mạng người tất nhiên còn quý trọng gấp trăm ngàn lần pho sách. Lão Hoàng gia news.23zdo.club có cho ta pho sách bất quá chỉ trả được một phần mười món nợ của lão, có nghĩa là còn thiếu chín lần chưa trả. Về sau này ta sẽ tìm phương pháp đòi cho hết nợ.

Vi Tiểu Bảo nghĩ đến đây cho là có lý  chơi news.23zdo.club  và yên tâm lại chẳng còn điều chi phải day dứt.
Sáng hôm sau Vi Tiểu Bảo cùng Song nhi và bọn Vu Bát xuất núi.

Chuyến này hắn lên Ngũ Đài Sơn gặp được mặt lão Hoàng gia là chẳng phụ lời uỷ thác từ Hoàng đế Khang Hy. Dọc đường hắn còn gặp được ả nha đầu Song Nhi vừa võ news.23zdo.club online công cao cường vừa xinh đẹp, làm hắn rất lấy làm hứng khởi.

Đoàn người đi khỏi chùa Linh Cảnh khoảng hơn mười dặm ở trên núi có một vị đầu đà chỗ phía trước đi đến.
Lão đầu đà này thân người đánh news.23zdo.club cao lêu nghêu. Lão chẳng kém… Hành Điên Mãng hoà thượng, nhưng lão không giống Hành Điên ở chỗ là gầy kheo gầy khẳng.

Leave a Reply