Giờ mọi người cung có trong tay bộ gốm bát tràng

Em không quan tâm là em 1 lần tích đức, đổi lại em thấy làng gốm bát tràng nhẹ long.Thoải mái. Giờ em có anh không san sẻ cho  anh ,. Để mình anh mệt thôi còn anh luôn muốn em cười, em hát bằng con tim em như xưa…

Tính thù dai khủng khiếp này tôi nghĩ nó gốm sứ bát tràng http://gomhailong.vn/ ngấm vào máu vợ tôi rồi.Lập facebook ảo Thuy Linh Tran để nói chuyện với cậu em  TRẦN HUYỀN DUNG       và cuối cùng cũng cho tối xem àng gốm bát tràng những dòng tin nhắn cậu ý nói xấu tôi thậm tệ gốm sứ bát tràng có bịa đặt.Bảo tôi sang mắt chưa ,nhìn nó em biết nó chơi với anh chỉ lợi dụng

giờ anh mới tin à?Rồi bảo tôi tung 1 cái  SƠN LÂM bóc phốt àng gốm bát tràng lên là cậu này mất hết.Nhưng tôi không chọn cách đó dù thỉnh thoảng vợ tôi lại lảm nhảm  gốm sứ bát tràng là tôi khờ khạo này kia.

Tiến hành đi đến đường làng bát tràng

TRẦN HUYỀN DUNG       cậu em tôi nhiệt tình như bao cậu ấm chén bát tràng giả cổ em khác, chưa gặp mặt mà cậu mời cưới ở tỉnh xa tôi sẵn sang về, và ngàn chuyện khác.Tôi bảo vợ, nó sống tại đây  ấm chén giả cổ như thế mà không    sửa nó không    khá dc

Nó nói xấu anh a sẽ cho nó thấy anh ngày càng tốt ấm chén bát tràng giả cổ lên để bạn bè anh biết ai thực sự là người hại ai, nói xấu ai.Rồi tôi tháy cậu ta đúng là chứng nào tật lấy, chơi với anh  HUYỀN LINH       thì nói xấu  HUYỀN LINH      , làm việc với anh  thì nói xấy anh ý…

Thậm chí thấy tôi cạch mặt không thay đổi lại nói xấu tối.Và tôi quyết định ấm chén giả cổ nhắn tin cho vợ cậu ta nói anh luôn quí nó, tại sao anh lại dừng mối quan hệ, và anh muốn em ấm chén bát tràng giả cổ nói để nó hiểu xin lỗi anh 1 câu anh bỏ qua cho anh nhẹ long.

Tiến hành đi đến đường làng bát tràng

Tôi còn dấu vợ, về sau còn đến shop tôi mua đàn tôi chiết khấu bát sứ trắng bát tràng gấp đôi người khác vẫn dấu vợ để khi nào tình ae thắm thiết sẽ thay đổi vợ sau.Nhưng về sau cậu em vẫn nhiều vấn đề không hay nên tôi chọn cách bình thường mqh cho nhẹ đầu chứ không    hi vọng cậu ý thay đổi.Tôi cũng xóa hết chứng cứ không    hay đó đi để tôi không bao giờ nghĩ bát sứ trắng bát tràng đến việc đưa nó lên mạng làm gì dù là 2 thoáng suy nghĩ…

Tiến hành đi đến đường làng bát tràng

Rồi 1 cậu bạn thân mượn chó của nhà xong bát sứ trắng bán lấy tiền rồi kêu mất.Mình còn nói vợ thôi cậu ý làm mất không    may nên coi như con chó đi lạc không bắt đền và bát sứ trắng bát tràng về sau sang tỏ.Mình vẫn không    lật tẩy lên fb, và mình nhận lại những điều thật có hậu như mình luôn mong muốn vì ai chẳng có lúc có lỗi.Bây giờ cậu ấy tốt lên, trân trọng mình hơn bát sứ trắng bát tràng và mình không ghét cậu ý nữa.Dù vợ mình nghĩ mình không ra gì bát sứ trắng mua ngay  làm dấu diếm…

 

Leave a Reply