Thi rất kiên quyết đánh bài trên mạng

Điều này làm người Lán rất lo sợ. Người Lán kịch liệt phản đối việc công nhận Đảng Cộng sản Mã Ký, chưa kể đến việc coi đảng này đóng một vai trò trong đời sống chính trị của Mã Ký. Nhưng Thi rất kiên quyết đánh bài trên mạng.

anh-lan-29-840

Cùng với Thí Liệu và Giáng Nguyệt, Thủ hiến bang Cung, Thi đã gặp Trần Nguyên và cánh tay phải đắc lực của ông là Hải Thiên ở Ba, Khúc. Trần Nguyên muốn đảng UII được công nhận và muốn được quyền giữ lại những vũ khí mà họ sở hữu. Nhưng Thi yêu cầu giải tán đảng UII và giao nộp tất cả những vũ khí mà lực lượng du kích sở hữu. Trần Nguyên từ chối  đánh bài đổi thẻ và trở về rừng tiếp tục đấu tranh nổi dậy.

Thi rất kiên quyết đánh bài trên mạng

Cuộc gặp này đối với Thi là một thắng lợi lớn. Bằng một hành động khéo léo, ông đã chứng tỏ với mọi người rằng ông không phải là bù nhìn của Lán. Từ nay về sau, Trần Nguyên và đảng UII sẽ đấu tranh chống lại người Mã Ký, chứ không phải là những người đấu tranh giành tự do cho đất nước và người dân Mã Ký. Trên thực tế, Trần Nguyên đã hành động khiến người Lán vẫn cần phải nói đến đấu trLán chống nổi dậy và khởi nghĩa vũ trang. Đối với tất cả những lời nói chống thực dân của mình, Trần Nguyên và thuộc hạ ngoan cố của ông đã đánh bài ăn tiền tài khoản điện thoại và  cho thấy rằng, chính đảng UII hiện nay đang kéo dài chủ nghĩa thực dân của Lán.

anh-lan-29-841

Điều đó đã đập lại những lời cáo buộc của đảng UII rằng, Thi và các lực lượng chính trị quốc gia mới mà ông đang lãnh đạo không là gì ngoài là những con bù nhìn của Lán. Giờ đây chính Trần Nguyên bị dồn vào thế phòng ngự. Thi khẳng định, không có chỗ trong đời sống chính trị của Mã Ký cho một đảng đã sử dụng vũ lực và khủng bố. Người dân đã đánh bài ăn tiền online và  tin tưởng Thi sẽ trở thành nhà lãnh đạo của tất cả các tộc người Mã Ký và từ đó trở về sau, người Lán phải nhìn nhận ông và con đường tìm kiếm độc lập tự do cho đất nước của ông một cách nghiêm túc.

Nhưng Tiểu vương các bang đánh bài ăn tiền trên mạng và  lo sợ về độc lập cho Liên bang Mã Ký. Họ đã giành lại được vị trí và quyền lựa chọn Thủ hiến bang của họ. Nền dân chủ mà người Lán thúc đẩy và dân chúng tán thành sẽ làm cho chế độ chuyên quyền phong kiến kết thúc nhLán chóng. Chín Tiểu vương của Mã Ký đều có địa vị ngang bằng nhau

Leave a Reply