Tôi thực sự băn khoăn mơ đánh bài được tiền

Cá nhân tôi thực sự băn khoăn một điều: có phải chúng ta đang hoạt động dưới một hệ thống tài chính tốt nhất hay không?
Thực ra, thành kiến đối với giới ngân hàng không ảnh hưởng gì đến cách cư xử của tôi. Tôi không chống lại họ, thậm chí, chúng tôi còn có lúc cần đến họ, những người có tư chất và rất thành thạo về tài chính. Thế giới không thể phát triển nếu thiếu các cơ sở vật chất của ngành ngân hàng. Chúng ta cần đến tiền, cần đến mơ đánh bài thua các khoản tín dụng, bằng không, thành quả sản xuất sẽ không thể quy đổi được. Chúng ta cũng cần vốn, bởi nếu không có vốn, chúng ta cũng sẽ chẳng có hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, việc sử dụng dịch vụ ngân hàng và các khoản tín dụng trên một cơ sở lành mạnh lại là một vấn đề khác.

Tôi thực sự băn khoăn mơ đánh bài được tiền

Tôi chưa bao giờ có ý định công kích hệ thống tài chính hiện hành. Tôi không ở vào vị trí một người từng bị hệ thống này gây tổn thương và hiện đang muốn báo thù. Những gì giới chủ ngân hàng làm chẳng ảnh hưởng gì đến công ty vì chúng tôi đã tự dàn xếp mọi việc, không cần đến trợ giúp tài chính từ bên ngoài. Những gì tôi quan tâm không do một động cơ cá nhân nào thúc đẩy. Tôi chỉ muốn biết liệu có phải số lượng đang làm mất đi đánh bài p111 ý nghĩa của chất lượng hay không?
Một hệ thống tài chính không thể coi là tốt nếu nó chỉ phục vụ lợi ích của một bộ phận những người sản xuất. Chúng tôi muốn tìm hiểu xem liệu có khả thi không nếu muốn xoá bỏ những đặc quyền không đóng góp gì cho sự thịnh vượng

chung. Luật pháp nếu phân biệt đẳng cấp dưới bất kỳ hình thức nào cũng rất nguy hại. Tôi cho rằng phương thức hoạt động sản xuất ở Mỹ đã thay đổi nhiều tới mức vàng không còn là thước đo giá trị tốt nhất đánh bài poker và việc lấy vàng làm chuẩn kiểm soát tín dụng đã tạo ra lợi thế giai cấp, như ngày nay người ta đã ghi nhận (theo tôi, điều này không thể tránh khỏi). Và bất chấp sự thịnh vượng của một đất nước, việc kiểm tra tín dụng lại dựa vào khối lượng vàng nội địa nước đó dự trữ.
Tôi không định võ đoán các vấn đề liên quan đến tiền bạc hay tín dụng. Bàn về hai khái niệm này, chẳng ai đủ kiến thức để có thể suy đoán một điều gì.

Leave a Reply